Caritas przy parafii został powołany 20 listopada 2000 r. Do rejestru ścisłej współpracy z Caritas diecezjalną został włączony 16 stycznia 2001 r. Obecnie w naszej parafialnej Caritas działa 4 członków czynnych. Caritas pełni posługę charytatywną wobec ubogich materialnie i duchowo. Głównym celem jest działalność charytatywna i humanitarna dla realizowania  potrzeb duchowych i materialnych człowieka. Poznańskie Caritas realizuje swoje cele statutowe, jak również reaguje na bieżące potrzeby rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych, chorych, samotnych.
Parafialny Caritas jest czynny w zależności od potrzeb naszych parafian. Staramy się wydawać żywność i odzież raz w miesiącu, w czwartki od 16.30 do 18.00. Pod opieką mamy 35 rodzin, osoby starsze, samotne oraz chorych.
Włączamy się w szereg akcji organizowanych przez Caritas  archidiecezjalne:
– AKCJA 1%
– CHARYTATYWNA TYTKA
– TORNISTER PEŁEN UŚMIECHU
– KREMÓWKI PAPIESKIE
– ŚWIECE WIGILIJNE
– BARANKI WIELKANOCNE
– KALENDARZE ADWENTOWE
– ZBIÓRKI DO PUSZEK
– KARTA BIEDRONKA „NA CODZIENNE ZAKUPY”
– ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH
– ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI: TAK POMAGAM”
– PROGRAM OPERACYJNY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ FEAD 
– ZBIORKI ORGANIZOWANE PRZEZ CARITAS POLSKA NA RZECZ POSZKODOWANYCH PRZEZ KATAKLIZMY, WOJNY, PRZEŚLADOWANIA

Prowadzimy kilka  własnych, parafialnych akcji, dzięki którym zdobywamy środki na prowadzenie naszej działalności. Warto wymienić:
– Kadzidło
-palemki
– kartki świąteczne
– bukieciki kwiatów i ziół
– zbiórki do puszek.
W okresach przedświątecznych organizujemy akcje serduszko i zajączek. Podczas których parafianie przygotowują paczki dla naszych dzieci. Akcja cieszy się dużym uznaniem wśród parafian.
Na terenie parafii działa SZKOLNE KOŁO CARITAS przy szkole nr. 3.

OSOBY, KTÓRE POTRZEBUJĄ POMOCY MOGĄ ZGŁOSIĆ SIĘ DO BIURA PARAFIALNEGO, DO CARITAS W GODZINACH OTWARCIA LUB ZADZWONIĆ POD NUMER TELEFONU 795 948 023.

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.