Zapoczątkowana w okresie Soboru Watykańskiego II w Hiszpanii Droga Neokatechumenalna jest duszpasterstwem parafialnym wprowadzającym w chrześcijaństwo. Stanowi drogę nawrócenia, dzięki której można odkryć bogactwo chrztu. Wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej opierają swoją formację na lekturze Pisma Świętego i modlitwie. Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu Drogi Neokatechumenalnej można znaleźć w ich Statucie.