,,Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem,

lecz także wielkim zaszczytem, do prawdy świętą służbą”

św. Jan Paweł II

Ministranci, a właściwie Liturgiczna Służba Ołtarza to grupa chłopców i młodzieży męskiej pragnąca troszczyć się o piękno liturgii poprzez służbę podczas Mszy Świętej i innych Nabożeństw. Do Liturgicznej Służby Ołtarza może przynależeć każdy chłopiec i mężczyzna niezależnie od wieku wystarczy przyjść na zbiórkę dla kandydatów, która w naszej parafii odbywa się w:

Soboty o godzinie 10:30 w salce parafialnej na 1 piętrze

Zbiórki mają charakter formacyjno – informacyjny, to na nich kandydaci i ministranci uczą się swoich funkcji.

Formacja ministrancka w naszej parafii podzielona jest na poszczególne stopnie:

  1. Kandydat-jest się nim do momentu przyjęcia. W tym czasie chłopcy przygotowują się do służby, nie posiadają stroju liturgicznego.
  2. Ministrant – kandydaci po ukończeniu okresu przygotowania otrzymują strój liturgiczny (komże oraz kołnierz) oraz uroczyste błogosławieństwo do pełnienia funkcji.
  3. Lektor – ministrant po ukończeniu 7 klasy szkoły podstawowej, który został odpowiednio przygotowany do swojej posługi poprzez ukończenie specjalnego kursu lektorskiego zostaje pobłogosławiony do pełnienia funkcji lektora. Strojem lektora jest alba przepasana cingulum.
  4. Ceremoniarz – najwyższy stopień w Liturgicznej Służbie Ołtarza. Zostaje się nim po ukończeniu specjalnego kursy ceremoniarskiego. Ceremoniarz zostaje pobłogosławiony przez biskupa w Katedrze Poznańskiej.

W każdej parafii Liturgiczna Służba Ołtarza stanowi bardzo istotne miejsce. Bycie ministrantem to nie tylko służba przy ołtarzu, ale także wspólne wyjazdy na pielgrzymki, wycieczki oraz imprezy sportowe.

Zapraszamy każdego chłopca i młodzieńca, aby dołączyli do nas. Chętnych do służby przy ołtarzu prosimy o kontakt z księdzem opiekunem.

Opiekunem wspólnoty ministranckiej w naszej parafii jest aktualnie ksiądz wikariusz Przemysław Boiński

Prezesem Liturgicznej Służby Ołtarza jest aktualnie Dawid Polowczyk

FAQ (Pytania i odpowiedzi)

Jak zostać ministrantem?

Jeśli chcesz zostać ministrantem przyjdź w sobotę o godzinie 10:30 na zbiórkę dla kandydatów która odbywa się w salce parafialnej na 1 piętrze (zbiórki nie odbywają się w wakacje oraz jeżeli odbywa się inne wydarzenie) lub przyjdź do zakrystii przed lub po Mszy Świętej i powiedz księdzu, że chciałbyś zostać ministrantem.

Kiedy odbywają się zbiórki ministrantów?

Zbiórki odbywają się w soboty o godzinie 10:30 dla kandydatów i o godzinie 11:00 dla ministrantów w salce na 1 piętrze w domu katechetycznym. Wyjątkiem są wakacje oraz inne wydarzenia kiedy zbiórki się nie odbywają.

Co robi ministrant?

Ministrant posługuje podczas Mszy Świętej oraz podczas nabożeństw (m.in. rozkłada kielich, podaje ampułki, dzwoni dzwonkami).

Ile lat trzeba mieć aby zostać ministrantem?

W naszej parafii nie ma limitu wiekowego, każdy może zostać ministrantem.

Ile razy w tygodniu ministrant chodzi do kościoła?

2 razy lub więcej. Ministrant ma wyznaczony w tygodniu jeden dyżur na który powinien przyjść oraz w niedzielę na wybraną przez siebie mszę. Oczywiście każdy ministrant może przyjść kiedy chce służyć w każdy inny dzień tygodnia.

Jakie umiejętności powinien posiadać kandydat na ministranta?

Słowo ministrant pochodzi od łacińskiego słowa „ministrare” i znaczy „służyć, posługiwać i pomagać”, kandydat na ministranta powinien umieć służyć oraz być skorym do pomocy.

Czy dziewczyna może zostać ministrantem?

Ministrantem w naszej parafii mogą zostać tylko chłopcy, natomiast dziewczyny mogą służyć w inny sposób np. śpiewając w chórku. Przy naszej parafii działają Józefinki.