Ich głównym zadaniem jest zanoszenie Komunii Św. chorym i starszym, którzy sami nie mogą uczestniczyć w liturgii w kościele. Nadzwyczajny szafarz może pomóc w udzielaniu Komunii Św. w kościele, gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych, a nie ma dostatecznej liczby zwyczajnych szafarzy.
Jeżeli w Waszych domach są osoby chore lub starsze, które mógłby odwiedzać jeden z naszych szafarzy, to prosimy o informację. Osoby potrzebujące można zgłosić w zakrystii, biurze parafialnym, mailowo lub przez naszego Facebooka.

Często zadawane pytania

Jak nakryć stół na wizytę Nadzwyczajnego Szafarza?

Stół nakrywamy białym obrusem. Stawiamy na nim krucyfiks i dwa lichtarze z zapalonymi świecami (podobnie jak na przyjęcie corocznej wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy). Dodatkowo należy przygotować szklankę z niewielką ilością czystej wody i łyżeczką stołową. Jest to potrzebne do obmycia naczynia liturgicznego lub podania choremu jeśli tego wymaga jego stan zdrowia.

Szafarz przyniesie ze sobą mały obrus zwany korporałem, na nim położy pyksis – niewielkie naczynie liturgiczne zawierające Komunię św., oraz puryfikaterz tj. biały ręczniczek do wytarcia naczynia liturgicznego.

Jakie są obowiązki nadzwyczajnego szafarza Komunii Św.?

Głównym obowiązkiem nadzwyczajnego szafarza Komunii Św. jest zanoszenie Komunii Św. chorym i starszym, którzy sami nie mogą uczestniczyć w liturgii w kościele. Nadzwyczajny szafarz może pomóc w udzielaniu Komunii Św. w kościele, gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych, a nie ma dostatecznej liczby zwyczajnych szafarzy.

Jak wygląda przygotowanie kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św.?

Przed rozpoczęciem posługi kandydat jest zobowiązany ukończyć studium przygotowawcze obejmujące zagadnienia teoretyczne, jak i ćwiczenia praktyczne. Studium przygotowawcze odbywa się pod kierunkiem Archidiecezjalnego Duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. Każde spotkanie w ramach studium przygotowawczego rozpoczyna się Mszą Św. Przed promocją kandydaci uczestniczą w rekolekcjach. Studium przygotowawcze kończy bezpośrednie przygotowanie do promocji na nadzwyczajnego szafarza Komunii Św., ale nie kończy formacji, która winna być permanentna.

Jak mogę zgłosić osobę chorą, aby odwiedzał ją Szafarz?

Jeżeli w Twoim domu jest osoba chora lub starsza, którą mógłby odwiedzać jeden z naszych szafarzy, to prosimy o informację. Osoby potrzebujące można zgłosić w zakrystii, biurze parafialnym, mailowo lub przez naszego Facebooka.

Więcej informacji na temat posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej znajdziesz na www.szafarze.archpoznan.pl/