Chrzty
Chrzty udzielane są w naszej Parafii podczas Mszy św. w II sobotę i IV niedzielę miesiąca – w soboty o godz. 18:30, a w niedziele o godz.12:00. Zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła nie ma Chrztów w Wielkim Poście.
Nauka dla rodziców i chrzestnych ma miejsce w domu katechetycznym w piątki przed Chrztem o godz. 19:00.
Chrzest zgłaszają rodzice dziecka (ewentualnie jedno z rodziców) w biurze parafialnym z około 1-2 tygodniowym wyprzedzeniem.
Należy przynieść ze sobą następujące dokumenty:
– metrykę urodzenia dziecka,
– świadectwo ślubu kościelnego,
– zaświadczenie chrzestnych z ich parafii.

Bierzmowanie
Spotkania przygotowujące młodzież do bierzmowania odbywają się regularnie w małych grupach pod opieką animatorów. Wszelkie informacje o terminach spotkań są ogłaszane na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych lub animatorzy indywidualnie kontaktują się z młodymi. Wszelkie szczegóły natomiast można uzgodnić w biurze parafialnym z ks. proboszczem lub ks. wikariuszem.

Komunia św.
Grafik przygotować dzieci z kl. III do Pierwszej Komunii św. można znaleźć tutaj.

Spowiedź
Okazja do spowiedzi św. pół godziny przed każdą Mszą św.
Propozycję rachunku sumienia znajdziesz tutaj.
Natomiast bardzo dobrą stronę na temat spowiedzi (wraz z kilkoma innymi rachunkami sumienia) znajdziesz tutaj.

Zapowiedzi przedślubne
Narzeczeni, którzy zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński, zgłaszają się 3 miesiące przed planowanym ślubem w biurze parafialnym.
Narzeczeni przynoszą ze sobą:
– świeżo sporządzony akt chrztu do ślubu,
– świadectwo ukończenia katechezy,
– świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
– dowody osobiste.

Chorzy
Comiesięczne odwiedziny chorych z sakramentami św. odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca rano. Chorych prosimy zgłaszać w biurze parafialnym lub zakrystii.
Przygotowanie domu na przyjęcie kapłana: krzyż, świece, stół przykryty białym obrusem. Domownicy uczestniczą przy udzielaniu Komunii św.
Nadzwyczajni szafarze Komunii św. (świeccy panowie) zanoszą Komunię św. chorym w każdą niedzielę po Mszach św.

Pogrzeby
Zgon należy zgłosić w biurze parafialnym przynosząc ze sobą akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego.